prosím čekejte...

Obecné podmínky pro použití online rezervačního Systému Dinner in the Sky

1. Návštěvníci a uživatelé (dále jen Zákazník) online rezervačního Systému Dinner in the Sky (dále jen Systém) souhlasí s následujícími podmínkami používání (dále jen Pravidla):

 

2. Systém je provozován společností A.S.T. s.r.o. (dále jen Ticket Office), na adrese: Manesova 68, 120 00 Praha 2, Česká republika, e-mail: shop@dinnerinthesky.cz

 

3. Ticket Office není organizátorem žádné akce. Ticket Office prodává lístky a/nebo dárkové poukazy na základě smlouvy, ve jménu a na účet pořadatele. Ticket Office nemá žádná práva k vytvoření nebo změně ceny lístků a podmínek prodeje. Mimo jiné, nerozhoduje o mistě konání, ani počtu míst při jakékoliv akci. Dále neprovede zpětný odkup, nebo kompenzaci lístku/dárkového poukazu. Ticket Office nenese žádnou odpovědnost za případné škody spojené s akcí. Dále Ticket Office nekompenzuje ztráty vzniklé během akce. Práva a povinnosti vyplývající z lístků/poukazů jsou stanoveny a měněny organizátorem při konkrétní akci. Ticket Office nenese žádnou odpovědnost za obsah, modifikace, provedení, atd. těchto práv a povinností.

 

4. Ticket Office nezastupuje organizátora, umělce, nebo jakékoli osoby odpovědné za organizaci, obsah, informace, propagaci, kvalitu, atd. při žádné akci. Osoba odpovědná za tyto záležitosti je organizátor dané akce, jejichž údaje jsou uvedeny na internetových stránkách Systému a jehož kontaktní informace jsou uvedeny na lístku/poukazu. Případné nároky spojené s konáním akce musí být předloženy přímo organizátorovi.

 

5. Zákazník obdrží lístek/-y po jeho zaplacení a potvrzení přijetí objednávky elektronickým rezervačním Systémem na e-mailovou adresu, kterou poskytne.

 

6. Lístky a potvrzení rezervace musí být uchovány na bezpečném místě. Přímé sluneční světlo a teplo může lístek poškodit.

 

7. Ticket Office není povinen odkoupit nebo kompenzovat lístky v případě, že příslušná akce byla zrušena, odložena, nebo došlo ke změně místa konání akce. Organizátor akce provádí všechny zpětné odkupy a/nebo kompenzace lístků, není-li oznámeno jinak.

 

8. Jakékoli použití webové stránky rezervačního Systému Dinner in the Sky, jejího obsahu a dat pro případné nezákonné činnosti, jakož i za účelem prodeje nebo dalšího přeprodeje lístů, pro reklamní nebo obchodní účely, nebo pro získání nějaké výhody, vč. zprostředkování lístů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Ticket Office. Ticket Office má právo účtovat smluvní pokutu za porušení smlouvy ve výši až 100 000 EUR za každého Zákazníka, který toto ustanovení porušil.

 

9. V případě porušení obecných podmínek užívání Systému, má Ticket Office právo jednostranně ukončit používání Systému a / nebo pozastavit veškeré nákupní transakce lístků prováděné touto osobou.

 

10.Provedením jakékoliv aktivity na stránce Systému, Zákazník potvrzuje, že:
a) je osoba starší 18 let, má plnou způsobilost k právním úkonům pro používání Systému
b) je právnická osoba, jejíž zástupce má veškerá oprávnění používat Systém ve jménu této
osoby, a přebírá veškeré povinnosti této právnické osoby
c) osoba souhlasí se všemi podmínkami používání Systému

 

11.Ticket Office, ani Organizátor není povinen ověřit, zda osoba předkládající lístek je ta, která lístek zakoupila a nenesou žádnou odpovědnost za případné škody z toho vyplývající. Vstupuje-li Zákazník na akci na základě vytištěného lístku, považuje se za vstup do místa konání akce, když Zákazník poprvé předkládá tištěný lístek organizátorovi.

 

12.Ticket Office má právo změnit podmínky používání Systému zveřejněním příslušné informace / zprávy na webu prague.dinnerinthesky.cz. Změny vstoupí v platnost po jejich zveřejnění na internetových stránkách prague.dinnerinthesky.cz.

 

13.Veškeré záležitosti vztahující se k držení, obsahu, kvality, reklamy, atd. musí být předloženy organizátorovi akce.

 

14.Případné spory vzniklé z používání těchto stránek Systému musí být v souladu s obecnými podmínkami a zákony Česká republika.

 

15.Ticket Office nevidí údaje o kartě týkající se transakcí provedených Zákazníky. Pro účely provedení transakce jsou Zákazníci přesměrovány do zabezpečeného prostředí platební brány. V okamžiku platby, držitel karty vloží údaje z karty do databáze umístěné na serveru platební brány. Veškeré údaje týkající se transakce jsou též uloženy na serveru platební brány. Ticket Office nenese žádnou zodpovědnost, za přesnost, nebo správnosti údajů na kartě. Za účelem boje proti podvodům může Ticket Office sledovat IP adresy svých Zákazníků z důvodu zjištění objednávky ze stejné IP adresy pomocí různých platebních karet, nebo jménem různých příjemců. V případě, že vzniknou jakákoliv podezření na podvod, Ticket Office toto oznámí poskytovateli platební brány.

 

16.V případě podezření na zneužití platebních karet má platební brána právo pozastavit zpracování transakce po dobu vyšetřování, nebo transakci zrušit. V takovém případě banka oznámí Ticket Office takové vyšetřování a Ticket Office nesmí postoupit zboží před ukončením tohoto vyšetřování.

 

17.Když jsou vyžadovány informace z karet, používá se MasterCard Secure Code, Verified by Visa, atd.

 

18.Tyto obecné podmínky zůstávají v platnosti a řídí se jimi po dobu trvání právního vztahu mezi Zákazníkem a Ticket Office.

 

19.Zákazník souhlasí se zasíláním informačních emailů od Ticket Office nebo organizátora na emailovou adresu uvedenou Zákazníkem.

 

20.Pokud Zákazník odstoupí od smlouvy, Ticket Office je povinen vrátit hodnotu lístku, odečtenou o servis a provize. V případě odstoupení Zákazníka od smlouvy, Ticket Office má právo účtovat provize – 100%.

 

21.Pokud Zákazník odstoupí od smlouvy je Ticket Office povinen vrátit hodnotu lístku, sníženou o servisní poplatky a provize. V případě odstoupení Zákazníka od smlouvy, má Ticket Office právo účtovat provize, jejíž výše je uvedena na vstupence.

 

22.V případě, že je pro platbu použita platební karta, je jediný způsob, jak zrušit transakci, zaslání žádosti poskytovately platební brány, s uvedením informací o transakci. Žádost musí rovněž obsahovat důvod zrušení. Jinou cestou nelze žádat o vrácení finančních prostředků. Držitel karty bude informován o zrušení transakce písemnou formou, pouze za předpokladu, že zboží bylo vráceno a transakce je zrušena na základě písemné žádosti Zákazníka.

 

23.V případě vrácení lístku, náhrada za něj nebude obsahovat poštovné a další poplatky

 

24.V případě změny rezervace, nebo jejího zrušení 30 dnů před samotnou akcí, máte nárok na vrácení 100 % ceny. V případě změny rezervace, nebo jejího zrušení 29 – 11 dnů před samotnou akcí, máte nárok na vrácení 50 % ceny.

 

25.V případě zrušení rezervace 10 dnů až 0 hod. před akcí nemáte nárok na vrácení ceny.

 

26.Organizátor je oprávněn akci kdykoli z jakéhokoli důvodu zrušit. Zejména v případě bouřky a/nebo rychlosti větru …V případě bouřky a rychlosti větru 15 a více m/s se akce nemůže uskutečnit. Jestliže akce bude z těchto důvodů zrušena, bude se občerstvení podávat ve stanech a hoste obdrží poukazy na Dinner in the Sky v hodnotě jejich zaplaceného lístku. V případě že bude akce zrušena z jiného důvodu, máte nárok na dárkový certifikát v hodnotě Vašeho lístku/ rezervace, pokud se s organizátorem nedohodnete jinak.

 

27.V případě, že akce bude zkrácena v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek a hosté budou ve vzduchu méně než 50 % plánovaného času, obdrží hosté poukaz na 50 % hodnoty daného lístku.

 

28.Dostavte se na místo konání 30 min. před Vaší planovanou akcí. Čas můžete zatím trávit v našem Dinner in the Sky VIP stanu. Pokud přijdete pozdě, Vaše rezervace bude zrušena bez náhrady.

 

29.Nezapomeňte si vzít výtisk své rezeravace/lístku/poukazu.

 

30.Oblečte se úměrně počasí. Mějte na paměti, že vítr je v 50 m nad zemí silnější a teploty mohou být nižší.

 

31.Z bezpečnostních důvodů je vyžadována minimální výška hosta 150 cm.

 

32.Členové Dinner in the Sky týmu budou asistovat vozíčkářům a lidem s lehkým tělesným postižením při usazování.

 

33.Pro vegetariánské menu, prosíme vyplňte požadavek při objednávce.

 

34.Ticket Office shromažďuje osobní údaje pouze v průběhu nákupu lístku v našem Systému. Tyto informace se používá ke zpracování a provedení objednávky. Po této objednávce tyto osobní informace již nejsou v našem Systému.

 

35.Informace shromážděné během procesu objednávky jsou: jméno Zákazníka, fakturační a dodací adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla a čísla kreditních karet.

 

36.Ticket Office bere vaše soukromí velmi vážně. Nebudeme prodávat, nebo poskytovat Vaše kontaktní informace nikomu. Zákaznické informace jsou k dispozici třetím stranám pouze pro uskutečnění platby kreditní kartou a zprostředkovatelům doručovacích služeb z důvodu doručení Vaší objednávky. V některých případech můžeme použít Vaší e-mailovou adresu pro promo akci našeho Systému a Dinner in the Sky. Vaše osobní informace nebudou v žádném případě poskytnuty jakékoliv třetí straně.

 

37.Ticket Office dodržuje bezpečnostní opatření na ochranu, proti ztrátě, odcizení, zneužití, neoprávněného přístupu, zveřejnění, pozměnění a zničení osobních údajů.

 

38.Jak je běžnou praxí na mnoha internetových stránkách, náš Systém také používá “cookies” za účelem udržení Vaší relace na webových stránkách a sledování produktu, které jste si vybrali. Cookies neukládají jakékoliv osobní identifikační údaje. Jak je tomu u většiny webových stránek, automaticky shromažďujeme určité informace a ukládáme jej do log souborů. Tyto informace zahrnují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující / výchozí stránky, operační Systém, datum / čas, a data clickstreamu prague.dinnerinthesky.cz

 

39.Podmínky pro nákup a výměnu dárkových certifikátů:
• Dárkové poukazy jsou platné po dobu 1 roku od jejich nákupu.
• Dárkové certifikáty mohou být vyměny pouze na webových stránkách cz.dinnerinthesky.shop.
Nemohou být vyměnny v jiných Dinner in the Sky stránkách.
• Dárkové poukazy je možné uplatnit pouze po zadání unikátniho čísla dárkového poukazu míst na
konkrétní akcia v našem rezervačním Systému. Dárkový poukaz funguje jako sleva na zvolený
balíček.
• Jakýkoli zůstatek na dárkovém poukazu nelze použít poté co skončila jeho platnost..
• Pokud hodnota Vaší rezervace v rezervačním Systému překročí hodnotu Vašeho dárkového
poukazu, musí být rozdíl doplacen kreditní kartou.
• Pouze jeden dárkový poukaz lze uplatnit při jedné rezervací v rezervačním Systému.
• Při objednávání dárkového poukazu je nutné zadat úplné číslo kreditní karty v objednávkovém
formuláři. Není možné zadat další informace poté, co byla objednávka odeslána.
• Náš Zákaznický servis umožní zrušení dárkového poukazu, pokud nebyl uplatněn, do sedmi dnů
od data nákupu.
• Dárkové certifikáty nelze vyměnit za hotovost. Dárkové certifikáty nelze přeprodávat.
• Ticket Office nepřebírá žádnou odpovědnost za překlepy v e-mailové adrese příjemce. Nejsme
zodpovědní za ztracené, nebo odcizené dárkové poukazy, za zpoždění s odeslání dárkového
poukazu (např. z technických důvodu), nebo za dárkové poukazy, které jsou použity bez svolení.
• Ticket Office má právo zrušit účty Zákazníků a / nebo požádat o alternativní způsoby placení, pokud
byl dárkový poukaz získán podvodně a je uplatněn nebo používání na cz.dinnerinthesky.shop.,
dále existuje-li podezření z podvodu, nebo jiné nezákonné činnosti v souvislosti s nákupem,
nebo uplatněním dárkového poukazu. Ticket Office nevyplatí, ani znovu neaktivuje tyto dotčené
dárkové poukazy.

 

40.Ticket Office si vyhrazuje právo použít jakékoliv fotografie / videa pořízená při libovolné akci Dinner in the Sky, bez výslovného písemného souhlasu těch, kteří jsou vyobrazení na fotografiích / videích. Ticket Office může používat fotografie / videa v publikacích, nebo jiných mediálních materiálech vyráběných, užívaných nebo smluvně zajištěných Ticket Office. Použití se vztahuje i na brožury, pozvánky, knihy, noviny, časopisy, televizi, internetové stránky, atd. Každá osoba, která si nepřeje býti fotografováná a dále distribuována, musí kontaktovat Ticket Office písemně. Ticket Office bude používat takto pořízení fotografie pouze pro účely identifikace a bude je držet v tajnosti.

 

41.Máte-li dotazy, nebo nejasnosti týkající se našich zásad ochrany soukromí, či Vašich osobních informací, obecných podmínek pro používání rezervačního Systému, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu: shop@dinnerinthesky.cz, nebo telefon: +420228880835